อัตราค่าบริการเบื้องต้น : เดินสายโทรศัพท์

รายละเอียดงาน อัตราค่าบริการ
    เดินสายโทรศัพท์ 1-3 จุด 1,000 บาท / จุด
    เดินสายโทรศัพท์ 4-10 จุด 850 บาท / จุด
    เดินสายโทรศัพท์ 11-20 จุด 700 บาท / จุด
    เดินสายโทรศัพท์มากกว่า 20 จุด   โทรสอบถาม

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ และการเดินสายโทรศัพท์ แต่ละจุดห่างกันไม่เกิน 15 เมตร


อัตราค่าบริการเบื้องต้น : เดินสายแลน LAN

รายละเอียดงาน อัตราค่าบริการ
    เดินสายแลน LAN 1-3 จุด 1,500 บาท / จุด
    เดินสายแลน LAN 4-10 จุด 1,000 บาท / จุด
    เดินสายแลน LAN 11-20 จุด 800 บาท / จุด
    เดินสายแลน LAN มากกว่า 20 จุด   โทรสอบถาม

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ และการเดินสายแลน LAN แต่ละจุดห่างกันไม่เกิน 15 เมตร


อัตราค่าบริการเบื้องต้น : ซ่อมโทรศัพท์

รายละเอียดงาน อัตราค่าบริการ
    ซ่อมโทรศัพท์ธรรมดา แบบไม่มีตู้สาขา (PABX) จุดแรก 1,000 บาท | จุดถัดไป 800 บาท/จุด
    ซ่อมโทรศัพท์ธรรมดา แบบมีตู้สาขา (PABX) จุดแรก 1,000 บาท | จุดถัดไป 900 บาท/จุด
    ซ่อมโทรศัพท์แบบคีย์ Analog 1,000 บาท / จุด
    ซ่อมโทรศัพท์แบบคีย์ Digital 1,000 บาท / จุด

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์


อัตราค่าบริการเบื้องต้น : ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

รายละเอียดงาน อัตราค่าบริการ
    ซ่อมแผงตู้สาขาโทรศัพท์ COL 4 Ports การ์ดสายนอก 1,200 บาท / จุด
    ซ่อมแผงตู้สาขาโทรศัพท์ COL 8 Ports การ์ดสายนอก 1,500 บาท / จุด
    ซ่อมแผงตู้สาขาโทรศัพท์ COL 16 Ports การ์ดสายนอก 1,700 บาท / จุด
    ซ่อมแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์ EXT. 8 Ports 1,700 บาท / จุด
    ซ่อมแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์ EXT. 16 Ports 1,900 บาท / จุด
    ซ่อมแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์ EXT. 24 Ports 2,200 บาท / จุด
    ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX 3 สายนอก 8 สายใน 2,000 บาท / จุด
    ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX 6 สายนอก 16 สายใน 2,000 บาท / จุด
    ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX 8 สายนอก 16 สายใน (Digital) 2,500 บาท / จุด
    ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX 12 สายนอก 32 สายใน 2,200 บาท / จุด
    ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย PABX 2,200 บาท / จุด

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ หากมีการเปลี่ยนอะไหล่ บริษัทจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบก่อนซ่อม


อัตราค่าบริการเบื้องต้น : ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

รายละเอียดงาน อัตราค่าบริการ
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 8 Ports 3,000 บาท / จุด
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 12 Ports 3,500 บาท / จุด
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 16 Ports 4,000 บาท / จุด
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 24 Ports 4,500 บาท / จุด
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 32 Ports 5,000 บาท / จุด
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 40 Ports 5,500 บาท / จุด
    ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 48 Ports ขึ้นไป   โทรสอบถาม

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ เป็นราคาประเมินขึ้นอยู่กับรุ่น PABX อาจถูกหรือแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนทำการติดตั้ง


เงื่อนไขการบริการ

       อัตราค่าบริการข้างต้น เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดคิดตามระยะทาง กรุณาโทรสอบถาม   098-9895915

       อัตราค่าบริการข้างต้น คิดเฉพาะค่าแรงในการติดตั้ง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นตามจริง

       การติดตั้งและเดินสายแต่ละจุด ระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร ส่วนที่เกินคิดค่าแรงเมตรละ 20 บาท

       อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินสายแบบเดินลอยตีกิ๊ป เท่านั้น หากต้องการร้อยท่อสายไฟหรือใส่สายราง คิดค่าแรงเพิ่มจุดละ 500 บาท

       อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาประเมิน อาจถูกหรือแพงกวว่าเล็กน้อย บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์คิดราคาตามความเหมาะสมของหน้างาน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเข้าทำการติดตั้ง