ตัวอย่างผลงาน
 หมวดหมู่:ระบบงานโทรศัพท์/ติดตั้งสาย LAN

ผลงานการติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา PABX และรับซ่อมโทรศัพท์ในอาคาร/โรงงาน/สำนักงาน/บ้าน ดูแลติดตั้งสาย LAN เดินสายโทรศัพท์ โรงงานไทยฟู๊ดกรุ๊ป

ผลงานการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พานาซานิค PABX รุ่น KX-NS300BX ทั้งหมด 112 คู่สาย ติดตั้งเชื่อมโทรศัพท์ระหว่างโรงงาน 2 แห่ง พร้อมโปรแกรมตู้

อ่านเพิ่มเติม >>


 โรงงานกิจเจริญ สมุทรสาคร

ผลงานการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พานาซานิค PABX รุ่น KX-NS300BX ทั้งหมด 64 คู่สาย ติดตั้ง,ตรวจซ่อมพร้อมโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม >>


 ศูนย์รถ Isuzu คลองขวาง

ผลงานการดูแลตู้สาขาโทรศัพท์พานาซานิค PABX สายนอก 12 คู่สาย, สายใน 48 คู่สาย ตรวจเช็คซ่อมเบอร์พร้อมโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม >>


 บ้านลูกค้า ทองหล่อ 25

ผลงานการติดตตั้งและเดินสายแลน LAN 2 จุด พร้อมตรวจซ่อมเบอร์โทรศัพท์บ้าน งานเรียบร้อยประณีต การเดินสายตีกิ๊ปเว้นช่องไฟเท่ากัน

อ่านเพิ่มเติม >>


 หมู่บ้านนวธานี เสรีไทย

ผลงานการตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic Advance Hybrid System รุ่น KX-TA308 บ้านลูกค้า หมู่บ้านนวธานี เสรีไทย

อ่านเพิ่มเติม >>


 บริษัทฎีมแอด ลาดพร้าว 15

ผลงานการดูแลตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ตรวจเช็คซ่อมเบอร์พร้อมติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือพนักงาน ที่บริษัท ฎีมแอด จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >>


 โรงงานกิจเจริญ (รง.ใหม่ 2)

ผลงานเดินสายและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พานาซานิค PABX รุ่น KX-NS300BX ของโรงงานใหม่ ทำการเชื่อมสายกับโรงงานเก่า ระยะประมาณ 600 เมตร

อ่านเพิ่มเติม >>


 คลินิค Dental Life รัชดา

ผลงานการตรวจซ่อมเบอร์,เช็คสัญญาณโทรศัพท์ภายในภายนอกและตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คลินิคหมอฟัน Dental Life รัชดาภิเษก 22

อ่านเพิ่มเติม >>


 PKS Auto Service

ผลงานการตรวจซ่อมเบอร์,เช็คสัญญาณโทรศัพท์ภายในภายนอก ในออฟฟิสที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ PSK Auto Service Center เพชรเกษม

อ่านเพิ่มเติม >>


 ศูนย์รถ Isuzu สาขา กิ่งแก้ว

ผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบ Call Center เพื่อให้รองรับระบบ CRM (Customer Relationship Management) ติดตั้งที่แผนกเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม >>