Welcome box and key access

คีย์การ์ดของคอนโดทองหล่อ พร้อมขึ้นข้อความต้อนรับเวลาเข้าห้อง


Touchscreen Kiosk Promotion

ออกแบบระบบ Hardware Controller และ Software สำหรับคีออสโปรโมชั่นของผับ


นาฬิกาจับเวลา

ออกแบบวงจรนาฬิกาจับเวลา ควบคุมการแข่งขันในสระ ได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ สำหรับนักกีฬาแข่งขันว่ายน้ำ


เซ็นเซอร์แสดงเอฟเฟ็ก สำหรับ Art Gallery

ออกแบบเซ็นเซอร์แสดงซาวน์เอฟเฟกต์ เมื่อเดินผ่านจุดเซนเซอร์ที่ฝังอยู่บนพื้น จะแสดงข้อมูลตามพื้นที่นั้นๆ


Smart Gallery Info

ออกแบบ Interactive Wall เมื่อยืนบนโซนพื้นที่ที่กำหนดไว้ จะแสดงข้อมูลของบริษัทสาขาต่างๆ บนแผนที่


ตารางธาตุอัจฉริยะ

ออกแบบสื่อการสอนอัจฉริยะ แสดงการผสมตารางธาตุ ให้เป็นธาตุต่างๆ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน