บทความระบบโทรศัพท์


ประวัติเครื่องโทรศัพท์, ความเป็นมาเครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ, โทรศัพท์ออฟฟิส, โทรศัพท์สำนักงาน

ความเป็นมาของเครื่องโทรศัพท์


เครื่องโทรศัพท์ เป็นอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ทำให้คนสองคน หรือมากกว่านั้น สามารถสื่อสารสนทนากันได้ โดยแปลงเสียงของมนุษย์ ให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม >>